5 elementov

Podľa ájurvédy je človek zložený z piatich elementov – zem, priestor, oheň, voda, vzduch.

Týchto päť elementov tvorí nekonečné množstvo kombinácií, takže každý predmet, rastlina alebo človek existuje ako jedinečný. Vzájomné aktívne pôsobenie a prepojenie týchto prvkov umožňuje držať svet v pohybe.

U človeka predstavuje:

• Zem – štruktúru orgánov a tkanív, tj. hmotu (kostra, svaly) – jeho charakteristickým príznakom je pevnosť, stálosť a tvrdosť. Zem je ustálená látka.

• Priestor – telesné dutiny (krv, lymfa) – pole, z ktorého všetko vychádza a do ktorého sa všetko vracia, priestor v ktorom sa odohrávajú udalosti. Nemá žiadnu fyzickú existenciu.

• Oheň – kontroluje zažívanie (enzýmy), inteligenciu – sila, ktorá dokáže premeniť látku z tuhého stavu do tekutého a následne do plynného alebo naopak. Oheň je vlastne forma bez látky, jeho charakteristickým príznakom je transformácia.

• Voda – telesné tekutiny (voda, lymfa, krv) – jeho charakteristickým príznakom je prúdenie. Voda je látkou bez stability.

• Vzduch – telesné pohyby – plynný stav hmoty, jeho charakteristickým príznakom je pohyb a dynamika. Vzduch predstavuje existenciu bez tvaru.

Ájurvéda