O ájurvéde

Ájurvéda je jednou z najstarších liečebných metód. Pochádza z Indie, prvé počiatky sú zaznamenané pred 5000 rokmi a používa sa dodnes. Zaoberá sa telesným, duševným aj duchovným zdravím a harmóniou. Často sa preto nazýva „matkou medicíny“.

Ájurvéda je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou za účinný medicínsky systém. V preklade znamená „Ayur“ – život (dlhovekosť) a „Veda“ – veda.  Ájurvéda je teda vedou o živote.

Ájurvéda je založená na princípoch vyskúšaných tisíc rokov: na živote, ktorý je v súlade s prírodnými zákonmi a biorytmami. Podrobne sa zaoberá nielen liečbou, ale aj prevenciou choroby a dlhovekosťou. Podľa konštitúcie, rasy a klimatických podmienok doporučuje individuálne založenú stravu, cvičenie a celkovú životosprávu.

Zdravie je založené na rovnováhe troch životných energií alebo dóš a rovnováhe tela, mysle a duchovna. Podstata ochorenia je daná nerovnováhou. Telo vyjadruje túto nerovnováhu prostredníctvom príznakov sprevádzajúcich chorobu. S príslušnou výživou a inými formami liečby, predovšetkým ájurvédskymi procedúrami, pomáha ájurvéda slabé činnosti jednotlivých dóš podporiť alebo príliš výrazné dóše oslabiť.

4 hlavné ciele ľudskej existencie podľa ajurvédy:

* Dharma – nájsť cieľ svojho života a naplniť ho
* Artha – potreba dostatočného materiálneho zabezpečenia
* Káma – dostatok pozitívnej energie, relaxácie, sexu, zábavy a odpočinku
* Mókša – oslobodiť sa od prílišnej závislosti na materiálnych veciach a od túžob; viac sa zaoberať duchovnou podstatou

Základných princípy jurvédy:

Žiť zivot v súlade s vlastnou konštitúciou a s prírodnými zákonmi.
Všetky živé organizmy sú spojené kozmickou energiou a rovnováha životnej energie v jedincovi súvisí s rovnováhou v okolitom         svete. Rovnováha je základnou podmienkou pevného zdravia.
Všetky veci sú navzájom prepojené, ovplyvňujú sa a majú priamy vplyv na zdravie a rovnováhu jedinca, telo a myseľ spolu úzko súvisia. Telo, myseľ a duch sú jedným, iba v inej podobe.
Individuálne zameranie liečby – sme súčasťou vesmíru a každý človek predstavuje jedinečnú bunku vesmírneho organizmu.
Využitie iba prírodných prostriedkov bez nežiaducich účinkov.
Podobné zvyšuje podobné a protiklady sa navzájom znižujú.
Ájurvéda je pre všetkých bez rozdielu veku, rasy, pohlavia, sociálneho postavenia, vzdelania

Ájurvéda ako zlatá stredná cesta nám umožní vlasnú rovnováhu, zdravie a dlhovekosť dosiahnuť.

Ájurvéda