Mgr. Stanislav Šišlák

Stanislav Šišlák je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 vykonával koncipientskou praxi a od září 2019 je zapsán v seznamu vedeném Českou advokátní komorou jako advokát. Během studia na právnické fakultě absolvoval odborné stáže u Obvodního soudu pro Prahu 9 a na Organizačním odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR. V rámci studia také pracoval ve významné pražské advokátní kanceláři s generální praxí. V advokacii působí již několik let a poskytuje služby klientům v mnoha právních odvětvích. Stanislav Šišlák má bohaté zkušenosti ze zastupování klientů v trestních i civilních věcech před soudy všech stupňů. Dále se zaměřuje na tvorbu či připomínkování smluvní dokumentace především v oblasti práva nemovitostí. Věnuje se také zakládání a správě obchodních korporací a souvisejícím obchodním sporům. Hovoří plynně anglicky.

Vzděláni a právní praxe

 • 2019 – doposud: advokát spolupracující s Advokátní kanceláří JUDr. Evelyny Lojdové
 • 2016 – 2019: advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Evelyny Lojdové
 • 2016: absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s diplomovou prací na téma „Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice – právní aspekty“

Profesionální jazyk

 • čeština
 • angličtina

Specializace

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • právo nemovitostí
 • trestní právo
 • litigace

JUDr. Evelyna Lojdová

Evelyna Lojdová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a během studia úspěšně absolvovala jednoroční studijní pobyt v Německu (Universität Passau). V advokacii působí již od roku 2008 a od roku 2011 je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, když advokátní zkoušku absolvovala v roce 2011 s výtečným prospěchem. Několik let působila v renomované advokátní kanceláři v Praze; od roku 2015 vykonává advokacii ve své vlastní kanceláři. Evelyna Lojdová poskytovala služby klientům v rozmanitých kauzách – v občanských i obchodně právních sporech s předmětem plnění v řádu stovek milionů Kč. Má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčních řízeních a incidenčních sporech. Poskytuje právní služby též v oblasti závazkového práva, kde jednak vytváří, jednak připomínkuje důležité smluvní dokumenty. Zastupovala klienty v rámci trestního řízení, a to na straně obhajoby i poškozeného. Evelyna Lojdová se dlouhodobě zaměřuje na korporátní právo – zakládání a správa obchodních korporací, jejich restrukturalizace, fúze, akvizice. V úzké spolupráci se zahraničními odborníky se účastní vedení sporů v řadě cizozemských jurisdikcí. Hovoří plynně anglicky a německy.

Vzděláni a právní praxe

 • 2015 – doposud: výkon advokacie ve vlastní advokátní kanceláři
 • 2011 – 2015: advokát v TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o.
 • 2009: absolvování rigorózního řízení a zisk titulu JUDr.
 • 2008 – 2011: advokátní koncipientka v  TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o.
 • 2008: absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • 2007 – 2008: absolvování stipendijního pobytu na Právnické fakultě Universität Passau

Profesionální jazyk

 • čeština
 • angličtina
 • němčina

Specializace

 • nový občanský zákoník a nová právní úprava s ním spojená
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • korporátní právo
 • insolvenční právo
 • evropské právo
 • stavební právo

Odborné publikace